እዚ ፕሮጀክት Lebenshilfe Hamburg ንስንክልና ዘለዎም ስደተኛታት፡ ወለዶምን፡ ቤተ-ሰቦምን ዝዓለመ እዩ።

ዕላማና ድማ ህዝባዊ ተሳታፍነት ካብ ስደተኛታትን ንስደተኛታትን ንምድጋፍን ንምድንፋዕን እዩ። በዚ መሰረት ድማ እዞም ሰባትን ስድራቤቶምን እቲ ዝሓሸ ክንክን ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንክ ኣብዛ ጋሻ ሃገር ንኽረኽቡ እዩ።